Luft/vatten värmepumpar

airx_produkt_852x650IVT AirX

IVT AirX är inverterstyrd. Det innebär att lågenergi-kompressorn automatiskt anpassar värmeproduktionen efter husets värmebehov. När huset behöver mer värme arbetar kompressorn hårdare och när det är varmt ute går varvtalet ned på ett minimum, vilket ökar din besparing.

Ladda ned broschyr:
index